BAZENI SA SUSTAVOM SAMOČIŠĆENJA VANTAGE

Nemate vremena za čišćenje bazena? Bazeni Compass Pools sami se čiste!

Voda je u stalnom pokretu. Vodena struja odnosi prljavštinu i prašinu jer je voda stalno u pokretu, a alge i bakterije nemaju priliku rasti. Naravno, isti se učinak može postići i u vašem bazenu. Ali bazen treba očistiti i pomiješati kemikalije.

Sustav VANTAGE tvornički je integriran u školjku bazena. Visokotlačna pumpa putem posebno patentiranog šestosmjernog ventila Paramount pokreće vodu duž metar dugog cjevovoda do posebnih uvlačivih mlaznica. Prljavštinu s poda ove mlaznice odvode u posebno razvijeni ispust, kroz koji se prljavština uklanja iz bazena.

Sustav VANTAGE u našim bazenima osigurava da se bazeni sami čiste!

Bazen sa sustavom samočišćenja je:

  • 100 % siguran
  • radi 100 % automatski
  • bazen koji sam uklanja 99 % sve prljavštine s dna!
  • jedini sustav za čišćenje dna bazena koji osigurava čist bazen bez vaše intervencije
  • dostupan samo u bazenima Compass Pools